Informació Legal

En compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), MAYRA DE JESÚS GUADAMUZ BARIZUELA d'ara endavant COQUESCALAMONTSE facilita a continuació les seves dades registrals:

Normativa i compliment

COQUESCALAMONTSE informa als usuaris del seu lloc web sobre la seva Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals, d'acord amb la Llei 15/1999 de 13 desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable, amb la finalitat que aquests decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se'ls sol·liciten en el site.

Voluntarietat – Obligatorietat

A través del seu web, COQUESCALAMONTSE no recull cap informació sobre persona llevat que aquesta, voluntàriament, decideixi proporcionar-li (per exemple, a través dels formularis de contacte).

Propietat de les dades. Dret de cancel·lació, rectificació i oposició

Així mateix, en compliment de la llei nomenada anteriorment, se l'informa que les seves dades personals s'incorporaran a un fitxer de COQUESCALAMONTSE per a la contestació de les consultes realitzades a través del formulari de contactes, compra i alta en el servei online que COQUESCALAMONTSE posa a disposició dels seus clients a través d'aquest lloc web.

Seguretat en el tractament de les dades

COQUESCALAMONTSE ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals que legalment s'exigeixen, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reial Decret 1720/2007, Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades en el site. No obstant, l'usuari és conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Exempció de responsabilitat

El lloc web de COQUESCALAMONTSE conté enllaços a altres llocs web que es consideren de gran rellevància o interès. COQUESCALAMONTSE no és responsable de les polítiques de privacitat o de contingut d'aquests llocs web.
No es garanteix que els aspectes funcionals del lloc estiguin lliures d'error, o que el servidor que el fa disponible a l'usuari es trobi lliure de virus o qualsevol altre component de caràcter nociu. La COQUESCALAMONTSE no serà responsable del dany directe, indirecte, previst o imprevist, o qualsevol altre, que provoqui al sistema de tractament de la informació de l'usuari, l'usuari o de tercers, l'ús del lloc web i els seus serveis.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten irrevocable i incondicional a la competència exclusiva de la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre tot conflicte o qüestió que sorgeixi o estigui relacionat amb aquest acord.